Услуги

“Старси” ЕООД е лицензиран превозвач за международен превоз на стоки,
извършвайки превози по следните дестинации:

 

 - регулярни международни транспорти до Унгария, Полша, Швеция и Норвегия с бордови камиони (13,60 ldm , 92 м3, adr, gps);

- регулярна седмична линия до Сърбия, Македония, Албания,
Черна гора и Косово с бордови автомобили (13,60 ldm , 92 м3, gps) и соло автомобили (35 м3, gps);
 
-  международен транспорт до всички страни от Европейски съюз на експресни доставки до 24/48 ч. ( с 8 EUP бусове);

- международен транспорт на комплектни и групажни стоки от BG и EU до Грузия, Армения и Азърбеджайн;

- спедиторски и консултантски услуги относно митническа документация.