Услуги

 „Старси” ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.073-2823-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”

„Старси” ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.073-2823-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 06.07.2020г. и е с продължителност 3 месеца.

 

 


 

 “Старси” ЕООД е лицензиран превозвач за международен превоз на стоки,
извършвайки превози по следните дестинации:

 

 - регулярни международни транспорти до Унгария, Сърбия, Македония, Албания,
Черна гора и Косово с бордови автомобили (13,60 ldm , 92 м3) и соло автомобили (35 м3);
 
-  международен транспорт до всички страни от Европейски съюз на експресни доставки до 24/48 ч. ( с 8 EUP бусове);

- международен транспорт на комплектни и групажни стоки от BG и EU до Грузия, Армения и Азърбеджайн;

- спедиторски и консултантски услуги относно митническа документация.